Марківська районна рада

Громадський порядок

Одним з факторів, що створюють потенційну і реальну небезпеку для життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави, є хуліганські дії, що порушують громадський порядок.

 Під громадським порядком розуміється система, порядок суспільних відносин, що складаються під впливом соціальних норм при провідній ролі правових норм. У такому розумінні громадський порядок створює сприятливі умови для успішного розвитку суспільства загалом, ефективного функціонування його соціальних інститутів і всієї політичної системи. 

Злочини, які порушують громадський порядок, розглянемо на прикладі хуліганства.

Хуліганство - це передбачене ст. 213 КК умисна суспільно небезпечна активна поведінка, яка здатна заподіяти шкоду недоторканності, честі, гідності, здоров'ю, власності громадян, встановленої законом діяльності підприємств, організацій, установ.

Основний об'єкт злочинного посягання - громадський порядок. Додатковий об'єкт - громадська моральність. Факультативні об'єкти - честь, гідність, здоров'я, недоторканність особи, чужа власність, встановлена законом діяльність підприємств, організацій, установ.

Хуліганські дії є правопорушенням, що тягне в залежності від ступеня вираженості їх антигромадської спрямованості притягнення порушника громадського порядку до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Так за період 6 місяців 2016 року по обліку Марківського кримінально-виконавчої інспекції пройшло 24 людини «хуліганів», яким за свої проступки дали покарання у вигляді громадських робот.

Виконання покарання у вигляді громадських робіт здійснюється на основі участі порушника в суспільно-корисній праці, так начальником Марківського РВ КВІ 15.07.2016 року за місцем роботи було перевірено адмінпорушника, який за свій проступок був покараний до адміністративної відповідальності у вигляді громадських робіт.