Марківська районна рада

Запобігання корупції

Закон України "Про запобігання корупції" від 14 жовтня 2014 р. №1700-VIII (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text)

Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0361-20#Text)