Марківська районна рада

Звіт голови Марківської районної ради

ЗВІТ

голови районної ради Лигути Андрія Костянтиновича

про роботу відповідно до вимог чинного законодавства

за період з листопада 2015 року по січень 2017 року

 

Шановна громадо Марківського району!

 Понад рік з того дня, як Ви довірили мені посаду голови районної ради і сьогодні, відповідно до статті 55 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", я підсумовую результати нашої з вами роботи та діяльність всієї ради вцілому. Фактично, це своєрідне підбиття підсумків колективної роботи – кожного депутата, постійних комісій районної ради, президії, виконавчого апарату за минулий рік та окреслення планів на наступний період діяльності ради.

Для мене це був не простий рік, адже справа для мене нова. Обіймаючи посаду голови районної ради, головне завдання для мене виправдати дану мені довіру, мобілізувати роботу виконавчого апарату та консолідувати зусилля депутатського корпусу на прийняття важливих для району рішень.

Розуміючи велику відповідальність, що на мене покладена, я намагався будувати свою роботу на принципах законності, колегіальності, гласності а головне відкритості з метою найефективнішого використання потенціалу органів місцевого самоврядування для соціального, економічного та культурного зростання наших громад, бо це наш з Вами обов'язок — працювати для людей.

Добре розумію, які проблеми ми маємо, усіма силами намагаюся їх вирішувати, однак це робота не одного року, тому важливим для себе вважаю співпрацю з депутатами районної, головами сільських рад, обласною та районною адміністраціями, керівниками установ і організацій, директорами шкіл, вчителями, медичними працівниками та іншими громадянами нашого району.

Незважаючи на політичні погляди чи переконання, я можу констатувати, що роботу районної ради можна охарактеризувати як конструктивну та послідовну, і незважаючи на ті політичні та економічні труднощі, що є у державі, нам із Вами вдається зберігати стабільність та спокій, знаходити порозуміння та приймати виважені рішення. Я щиро вдячний усім депутатам за злагоджену працю над вирішенням проблемних питань наших територіальних громад.

Районна рада працювала згідно з планом роботи, у межах Конституції України, чітко дотримуючись повноважень та норм, що передбачені діючим законодавством та Регламентом районної ради.

Основною організаційно-правовою формою роботи районної ради була і залишається сесійна робота, яка складається з пленарних засідань та засідань постійних комісій.

В Марківському районі спільні інтереси територіальних громад представляє Марківська районна рада. В VІІ скликанні депутатський корпус районної ради налічує 26 депутатів, які є висококваліфікованими та авторитетними людьми, компетентними у політичній діяльності, розв’язанні економічних і соціальних проблем.

Частина депутатів районної ради (30% від загального складу ради) представляють інтереси своїх виборців вже не вперше, це:

- Бондар Олександр Михайлович;

- Лигута Андрій Костянтинович;

- Палазюк Олександр Олексійович;

- Сопільник Сергій Семенович;

- Старостенко Микола Дмитрович;

- Тищенко Костянтин Миколайович;

- Худик Галина Данилівна;

- Чернік Віктор Олександрович

Частина депутатів представляла раніше депутатські корпуси селищної та сільської ради. В цілому нове представництво незалежно від політичного представництва (адже вибори в районну раду були проведенні по новим політичним правилам. Само висуванці не могли особисто приймати участь у виборчій компанії) є компетентними представниками своїх територій та громади.

Саме це є свідченням про ступінь довіри до депутатів районної ради.

Думаю, важливим є те, що депутати завжди приймали участь в пленарних засіданнях. Були відсутні на пленарних засіданнях тільки з поважних причин.

Ефективність діяльності районної ради залежить також і  від злагодженості та професійності роботи 8-ми працівників її виконавчого апарату.  Всі вони будують свою роботу на принципах законності і гласності, колегіальності і плановості, поєднанні місцевих і державних інтересів, здійснюють функції і повноваження відповідно до норм Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту районної ради, Положення про виконавчий апарат ради.

ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ

Основною формою роботи районної ради є сесія, яка складається з пленарних засідань ради та засідань постійних комісій ради.

Всього у звітному періоді проведено 12 пленарних засідань (з них 5 позачергових) сесій районної ради, на яких прийнято 230 рішеннь.

 У звітному періоді на пленарних засіданнях районної ради затверджено 23 нових районних програм, внесено змін до 16 програм. Всього в 2016 році діяло 43 різних Програм, які  були профінансовані з районного бюджету на сумму 3,5 млн .

При прийнятті рішень районна рада дотримується всіх вимог чинного законодавства. Питання попередньо обговорюються на профільних комісіях, порядок денний формується робочою групою по підготовці сесій.

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", зусилля районної ради були спрямовані на забезпечення виконання повноважень, визначених законом, а саме:

- затвердження програми економічного, соціального та культурного розвитку Марківського району на 2016 рік, цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання;

- затвердження районного бюджету, внесення змін до нього, затвердження звітів про його виконання; розподіл переданих з державного та обласного бюджетів коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між сільськими бюджетами;

- вирішення питань про передачу в оренду та управління об’єктів спільної власності територіальних громад району;

- прийняття рішення щодо делегування Марківській районній державній адміністрації окремих повноважень районної ради;

- заслуховування звітів районної державної адміністрації про виконання програми соціально – економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень;

- вирішення інших питань, передбачених законодавством України та регламентом районної ради, та інші.

Діяльність районної ради у звітному періоді була спрямована саме на вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку району, стабілізації суспільно-політичної ситуації, а рішення, прийняті районною радою, мають один вимір – відповідати інтересам громади.

 Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» проекти рішень, а також прийняті рішення висвітлюються на офіційному веб-сайті Марківської районної ради. Жителі територіальних громад району можуть  дізнатися про питання, які розглядаються на районних сесіях та брати участь в обговоренні порушених проблем.

На сайті районної ради фактично щодня розміщується інформація стосовно діяльності районної ради VII скликання, висвітлюються події, які відбуваються в районі. Це дозволило зробити для кожного бажаючого максимально доступним ознайомлення з роботою ради.

Нагадую про те, що виконана законодавча частина того що поіменне голосування стало нормою для діяльності нашого депутатського корпусу. А головне те, що кожен виборець може дізнатися хто як голосував за те чи інше рішення та  вцілому як приймав учать в роботі пленарних засідань. До речі, для прозорості в 2017 році плануємо зробити електронне поіменне голосування. В інших районах теж планують ввести цю практику.

 За звітний період у виконавчий апарат районної ради не надійшло жодного протесту прокурора на рішення сесій районної ради, розпорядження голови ради та жодного припису прокурора на дії чи бездіяльність голови ради як посадової особи. Це свідчить про те, що районна рада при вирішенні питань, які належать до її компетенції та її посадові особи діяли виключно у правовому полі відповідно до основних принципів, викладених у частині 2 статті 19 Конституції України.

За звітний  період  до районної ради надійшло 4 запити та 3 депутатські звернення.

Всі вони розглядались на пленарних  засіданнях сесій, прийняті відповідні рішення та  направлено їх для  розгляду за належністю.

До підготовки порядку денного пленарних засідань ради залучалися працівники виконавчого апарату, депутати, фахівці та спеціалісти управлінь, відділів райдержадміністрації, керівники та працівники установ комунальної власності.   Це дало можливість розробити і прийняти конкретні виважені рішення ради, враховуючи думки і пропозиції окремих депутатів, висновки і пропозиції постійних комісій.

На пленарні засідання ради запрошувались  керівники районних служб, начальники відділів та управлінь райдержадміністрації, селищний та сільські голови, представники засобів масової інформації. Це надавало роботі сесій більш активного та цілеспрямованого змісту, дозволило прийняти виважені, конкретні рішення, сприяло відкритості та прозорості дій районної ради.

Вважаю, що маємо позитивні напрацювання в організаційному забезпеченні сесій районної ради.

Важливою складовою роботи районної ради є діяльність постійних комісій, які згідно статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є органами ради, створеними для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

За звітний період проведено 51 засідання постійних комісій, розглянуто  та вивчено депутатами 261 питання. Зокрема, на 27-ми засіданнях постійної  комісії з питань економічного і соціального розвитку, бюджету та фінансів (голова Труш Сергій Васильович) розглянуто 118 питань; на 2-х засіданнях  комісії з питань соціальної політики, молоді та спорту, здоров'я, освіти та культури (голова Коротун Юрій Петрович) розглянуто 8 питань; на 11-ти засіданнях комісії з питань діяльності депутатів , законності та інформації (голова Рипало Людмила Іванівна) розглянуто 76 питань; на 4-х засіданнях комісії з питань агропромислового комплексу та земельних ресурсів (голова Григоренко Сергій Олександрович)  розглянуто 12 питань; на 7-ти засіданнях комісії з питань комунальної власності, будівництва , житлового комунального господарства, зв'язку та торгівлі (голова Павлюченко Володимир Миколайович) розглянуто 48 питань.

Аналізуючи весь спектр розглянутих питань, варто зауважити, що районна рада приділяла увагу найскладнішим проблемам сьогодення району.

За звітний період  районною радою прийнято 230  рішень, в тому числі з питань:

41- спрямовані на розвиток медицини та соціального захисту населення;

20 - в частині розвитку освіти, культури, фізичної культури та спорту;

8 - питань розглянуто в сфері агропромислового розвитку, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;

42 - питань вирішено у сфері обліку управління об’єктами комунальної власності, приватизації та житлово-комунального господарства ;

58 - питань фінансового напрямку;

45 - рішень з правових питань;

16 - рішень з питань організаційного характеру.

Для розгляду питань, що потребували попереднього вивчення, утворювались робочі групи, які очолювали голови профільних комісій.

За звітний період районною радою опрацьовано 449 вхідних документів та 229 вихідних, головою ради видано у міжсесійний період 42 розпорядження з основної діяльності та 59 розпоряджень з кадрових питань, а також 16 спільних розпоряджень голови районної державної адміністрації та голови районної ради.

Протягом звітного періоду  районною радою значна увага приділялася  питанням управління та утримання об’єктів спільної комунальної власності  територіальних громад району.

Для цього було розроблено та затверджено Положення про порядок здійснення майнових операцій з об'єктами спільної власності територіальних громад району та затверджено їх Перелік.

Відповідно до Закону України “Про звернення громадян”  головою районної ради   проводився прийом громадян згідно графіка. Крім цього, прийом громадян при необхідності здійснювався щоденно, за винятком вихідних днів, головою, заступником  голови районної ради,  керуючим справами та працівниками виконавчого апарату  ради. 

До районної ради за звітній період надійшло 29 звернень громадян, в т. Числі : 22  усних та 7 письмових.

У переважній більшості заяв мова йша про надання матеріальної допомоги, питання незадовільного стану доріг, земельні питання, питання сприяння виділенню коштів для проведення ремонту, придбання житла,  тощо.

Районна рада розглянула всі питання, порушені у зверненнях громадян.

За окремими графіками плануються та проводяться виїзні прийоми за місцем проживання громадян. Всього у звітному періоді проведено 8 таких прийомів (Височинівка, Бондарівка, Курячівка, Красне Поле, Веселе). Основні питання, з якими зверталися жителі району, стосувалися  стану доріг, земельних відносин, транспорту та зв’язку, соціального захисту,  виділення коштів для ремонту навчальних закладів.  

На постійному контролі депутатів районної ради перебуває  питання наповнення бюджету району, адже від його виконання залежить надходження заробітної плати працівникам бюджетної сфери, пенсії для старшого покоління, соціальні виплати. Одним із здобутків  вважаю те, що ми зуміли уникнути заборгованостей по всіх видатках захищених статей. Сьогодні депутатський корпус намагається контролювати  ефективність використання бюджетних коштів.

За рахунок  уточнення залишків бюджетних асигнувань на сесіях ради було додатково, крім сум, затверджених районним бюджетом на 2016 рік, виділено  1млн. 240тис. 394 грн. А саме, по галузях:

 -державне управління  -25 тис. 246 грн.

- освіта  - 499 тис. 076 грн.;

- охорона здоров'я  - 328тис.593 грн.;

- соц. захист - 216 тис. 232 грн.;

- культура -  78тис. 530 грн.;

- засоби масової інформації - 434 грн.;

- фізична культура і спорт -  92 тис.283 грн.

Також, станом на 01.01.17р. за рахунок перевиконання доходної частини районного бюджету та  інших субвенцій,  виділених територіальними громадами району, додатково розподілено по галузях 2 млн. 43 тис. 715 грн. А саме:

державне управління  - 40тис.715 грн.;

освіта -551тис.774 грн.;

охорона здоров'я -  739 тис.830 грн.;

соц.захист - 23тис.434 грн;

культура -538тис. 405 грн.;

засоби масової інформації  - 300 грн.;

фізична культура і спорт - 137тис. 197 грн.

Видатки, не віднесені до основних груп - 12 тис.060 грн.

У звітах начальника управління  фінансів райдержадміністрації протягом звітного періоду відображалися всі інші субвенції, які надходили до районного бюджету   з обласного та державного бюджетів.

Так з обласного бюджету на підтримання в належному стані об’єктів соціальної сфери розпорядженнями голови облдержадміністрації виділено кошти на реалізацію 12 проектів по Марківському району загальною вартістю 10878,407 тис.грн.

«Придбання медичного обладнання для Марківського РТМО» – 193,630 тис. грн;

«Капітальний ремонт покрівлі Марківської комунальної установи фізкультурно-спортивного комплексу «Нива» за адресою: пл. Спортивна, 20, смт Марківка, Луганської області» – 228,358 тис. грн;

«Реконструкція мережі гарантованого електропостачання 1-ї категорії Марківського РТМО за адресою: Луганська обл., смт Марківка, вул. Центральна, 6» – 453,885 тис. грн;

«Придбання дитячих гральних майданчиків для Дитячого скверу «Казка» за адресою: Луганська обл., смт Марківка, вул Центральна» – 180,0 тис. грн;

«Капітальний ремонт покрівлі будівлі Марківської дитячої юнацько-спортивної школи, розташованої за адресою: вул. Центральна, 29 смт Марківка, Марківського району, Луганської області» – 850,291 тис. грн;

«Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул. Вишнева, вул. Матросова, вул. Мічуріна, смт Марківка, Марківського району, Луганської області» – 1477,590 тис. грн;

«Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення Марківського районного територіального медичного об’єднання, розташованої за адресою: вул. Центральна, 6, смт Марківка, Марківського району, Луганської області» – 1494,653 тис. грн.

«Реконструкція фельдшерського пункту під фельдшерський пункт з житловим помешканням для фельдшера по вул. Леніна, 19а, с. Веселе, Марківського району Луганської області» – 849,738 тис. грн;

«Реконструкція будівлі Веселівської ЗОШ І-ІІ ступенів в навчально-виховний комплекс (загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад) вул. 40 років Перемоги, 50, с. Веселе Марківського району Луганської області» – 911,870 тис. грн;

«Реконструкція будівлі поліклініки Марківського РТМО з застосуванням енергозберігаючих технологій по вул. Леніна, 6, смт Марківка Луганської області» – 1939,698 тис. грн;

«Реконструкція стадіону «Нива» Марківської районної комунальної установи «Фізкультурно-спортивний комплекс «Нива» пл. Спортивна, 20, смт Марківка Луганської області» – 1336,307 тис. грн;

«Капітальний ремонт благоустрою стадіону «Нива» Марківської районної комунальної установи «Фізкультурно-спортивний комплекс «Нива» пл. Спортивна, 20, смт Марківка Луганської області» – 962,387 тис. грн.

Якщо брати по галузям, то по проектам на підтримання в належному стані об’єктів освіти отримали з обласного бюджету – 2 млн грн, медицини – 4,9 млн грн, спорту – 2,5 млн грн, інфраструктури – 1,5 млн грн. Проектна документація була профінансована районною радою, сільскими та селищною радою.

Я переконаний, якщо ми з вами будуємо громадянське суспільство, то повинні прозоро і з розумінням ставитись до найбільш проблемних питань, які потрібно вирішувати у межах наших компетенцій.Проте, не можу не зазначити і той момент, що останнім часом з'явилась тенденція з боку окремих керівників структурних підрозділів райдержадміністрації ігнорувати вимоги законодавства України та порушувати Регламент  Марківської районної ради VII скликання. Так, з невідомих причин, неодноразово переносилось слухання на сесіях  райради таких питань: “Про хід виконання цільової Програми розвитку екологічної мережі Марківського району на 2012-2020 роки за 2015 рік.”, “Про хід виконання Програми розвитку молочного скотарства на підприємствах агропромислового комплексу Марківського району на 2012- 2015 роки за 2015рік.”, “Про хід виконання програми навколишнього природного середовища на 2011 — 2015 роки за 2015 рік”, “Про хід виконання програми розвитку мінерально- сировинної бази корисних копалин місцевого значення та їх раціонального використання на 2011- 2015 роки за 2015 рік”.  Аналогічною була підготовка матеріалів щодо  розгляду депутатського запиту з питань використання земель сільськогосподарського призначення в районі  та аналіз використання бюджетних коштів, виділених додатково головним розпорядникам депутатами районної ради.  Хочу серйозно попередити, що надалі,  в подібних випадках, районна рада діятиме виключно в рамках чинного законодавства.

Успішна інформаційна діяльність органів місцевого самоврядування є нині необхідною умовою існування та розвитку незалежної держави.

Зусилля щодо інформування населення про діяльність органів місцевого самоврядування значно сприяють становленню громадянського суспільства, насамперед через формування відповідних громадських настроїв і уподобань.

Особливого значення проблема інформаційної діяльності набуває в період становлення громадянського суспільства. За цих умов інформаційна діяльність важлива, насамперед як чинник формування нового типу відносин: органи місцевого самоврядування – суспільство.

Марківська районна рада та її керівництво працює за принципами публічності, прозорості та відкритості, керуючись у своїй діяльності законами України "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію" та іншими законодавчими актами.

Після завершення сесій усі рішення районної ради обов’язково оприлюднюються у визначені терміни.

На сайті постійно оновлюється інформація про діяльність депутатського корпусу, анонсуються планові заходи районної ради, а також розміщується інформація про їх проведення.

Всі заходи, які проводить районна рада, поза всяким сумнівом, є відкритими для представників громади та засобів масової інформації, які також висвітлюють події, що відбуваються в районній раді.

Районна рада активно співпрацює з районною газетою "Вісті Марківщини" редакцією радомовленя Марківщини, представники якої постійно беруть участь у роботі сесій райради та інших заходах.

Переконаний, що роль органів місцевого самоврядування у державі і суспільстві в цілому буде лише зростати. Разом з цим, посилюватиметься й відповідальність депутатів, усіх посадових осіб. Зміни будуть, до них треба готуватися. Це – вимога часу, підтверджена подіями, що ми переживаємо.

Кожен із нас добре усвідомлює, що зараз відбувається в нашій державі. Ми повинні зрозуміти, що нема особистих амбіцій і побажань – є бажання працювати для людей, працювати для району. Саме це повинно об’єднати нас задля втілення поставлених завдань.

Пріоритетами у діяльності районної ради у 2017 році вважаю:

- продовження діяльності районної ради, спрямованої на підвищення ефективності місцевого самоврядування, створення умов для збалансованого розвитку сіл, селища району;

– розширення взаємодії з громадськістю для узгодження позицій і визначення ефективних шляхів суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку району;

-забезпечення прозорості й відкритості у діяльності, ефективної взаємодії із засобами масової інформації;

- посилення контролю за виконанням ухвалених рішень районної ради та наданих законами України повноважень;

- продовження моніторингу виконання та фінансування усіх чинних районних програм з метою запровадження комплексного підходу до вирішення проблемних питань у різних галузях;

- продовження роботи із впровадження енергозберігаючих технологій у закладах соціальної сфери  району,

- роботу депутатського корпусу направити на сприяння виконання завдань згідно  з концепцією соціально-економічного розвитку району.

Але для кожного із нас не існує важливішої мети, ніж турбота про людей, їхній добробут та гідний рівень життя. Тож значно ефективнішою має бути робота із забезпечення узгодженого функціонування і взаємодії органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади району з питань забезпечення стабільної суспільно-політичної ситуації в районі та вирішення ключових проблем розвитку територіальних громад

Звітуючи про діяльність районної ради, я водночас  хочу подякувати громаді, депутатам, сільським, селищному головам, установам і організаціям, всім тим, хто приклав своїх зусиль для забезпечення  злагодженої роботи районної ради, підвищуючи тим самим  авторитет органів  місцевого самоврядування. Всім, хто допомагав у роботі, а тут більшість таких.

Переконаний, що районна рада й надалі буде відкритою для пропозицій щодо вирішення питань, які віднесені до її компетенції, готова співпрацювати з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, громадянами з питань розвитку Марківщини.

Я ще раз дякую всім за підтримку, за розуміння та конструктивні  поради. Закликаю всіх і надалі працювати з повною віддачою сил на благо територіальних громад району і бажаю, щоб справи кожного зміцнювали впевненість людей у нашій відданості справі, відповідальності за стан справ у районі.

 

Голова районної ради                                          А. К. Лигута