Марківська районна рада

Порядок утримання з пенсії

                                    Порядок утримання з пенсії

 Законом України «Про виконавче проваджен­ня» (стаття 70 «Розмір відрахувань із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника») передбачено, що  розмір від­рахувань із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника вираховують із суми, що залишається після утримання подат­ків, зборів та єдиного внеску на загально­обов'язкове державне соціальне страхування.

Згідно з частиною другою статті 70 зазначе­ного Закону, розмір примусових відрахувань залежить від того, на що їх буде спрямовано.

Якщо це потрібно для утримання членів сім'ї (аліменти) або відшкодування збитків від роз­крадання майна підприємств, установ та орга­нізацій, для відшкодування пенсіонером шко­ди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкоджен­ням здоров'я, а також у зв'язку зі смертю постраждалого, для повернення переплачених сум заробітної плати в передбачених законо­давством випадках, — із пенсії може бути відраховано не більш як 50% від її розміру.

За іншими видами стягнень,  може бути при­мусово відраховано не більш як 20% від пенсії.

 

Заступник начальника відділу з питань

призначення, перерахунку  та виплати

пенсій УПФУ в Марківському районі                               Олена Шкиря