Марківська районна рада

Оподаткування пенсії

Оподаткування пенсії

З 1 січня 2017 року набрали чинності закони України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801, «Про внесен­ня змін до деяких законодав­чих актів України» від 06.12.2016 № 1774, яки­ми врегульовано окремі питання пенсійного забезпечення в 2017 ро­ці. Зміни відбулися і в оподаткуванні пенсій.

Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір справляються з пенсій/щомісячного довічного гро­шового утримання, якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожит­кового мінімуму для осіб, які втра­тили працездатність (у розрахун­ку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року, — в частині такого перевищен­ня.

 Базою оподаткування є розмір, що перевищує 12 470 грн. на місяць (у 2016 році — 10 740 грн.). Ставка податку на доходи фізичних осіб — 18%, військового збору —1,5% ба­зи оподаткування. Коло осіб яким надають пільги щодо справляння податку залишаються незмінними.

 

Перший заступник начальника УПФУ

в Марківському районі Луганської області                     Зоя Гребиннюк