Марківська районна рада

Добровільне страхування

Добровільне страхування   -  єдина можливість отримати страховий стаж для непрацюючих громадян  та в майбутньому  забезпечити себе пенсією.

 

       Відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове держав¬не пенсійне страхування», розмір  пенсії має  пряму залежність від страхового стажу та заро¬бітку, з якого було сплачено страхо¬ві внески. Страховий стаж людини — період, протягом якого вона підля¬гала загальнообов'язковому дер¬жавному пенсійному страхуванню та за який щомісяця було сплачено страхові внески в сумі, не меншій за мінімальний страховий внесок.

      Особи які не підлягають загальнообов'язковому дер¬жавному пенсійному страхуванню мають право на добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування

     Таким правом можуть скористатися студенти, безробітні,  які не отримують допомогу по безробіттю, громадяни, які тимчасово  працюють за кордоном, члени фер¬мерських та особистих селянських господарств. Порядок добровільної участі  визначено в  статті 10 Закону № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»

    Особи, які бажають узяти добровільну участь у системі загально¬обов'язкового державного соціаль¬ного страхування, повинні звернутись у фіскальні органи за місцем проживання й подати документи:

   -заяву про добровільну участь у системі загальнообов'язкового І державного соціального страхуван¬ня за встановленою формою;

   - копії таких документів:

трудової книжки (за наяв¬ності);

документа, що посвідчує особу (паспорт);

документа, що підтверджує членство у фермерському госпо¬дарстві, особистому селянському господарстві (для членів таких господарств).

   Скільки платити

      Щомісячна сплата повинна бути не менша від мінімального страхового внеску, котру визначають як добуток мінімального розмі¬ру заробітної плати на роз¬мір внеску, установленого в законодавстві на місяць, за який нараховують заробітну плату (дохід).      

      Приклад обчислення мінімального страхового внеску з травня 2016 року:

1450 грн (розмір мінімальної заробітної плати з 01.05.2016) х 22% (розмір єдиного внеску, визначений у законодавстві з 01.01.2016) = 319,00 грн (розмір мінімального страхового внеску 3 01.05.2016).      

   Перший заступник начальника управління 

  Пенсійного фонду України в Марківському районі

  Луганської області                                                                                         Зоя Гребиннюк