Марківська районна рада

Нові пенсійні картки для внутрішньо переміщених осіб

Нові пенсійні картки для внутрішньо переміщених осіб

 

       Відповідно до Постанови КМУ від 05.11.2014 р. № 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам»: починаючи з 1 липня 2016 р. пенсії внутрішньо перемі¬щеним особам, здійснюються через рахунки та мережу установ і пристроїв Публічного ак-ціонерного товариства «Державний ощадний банк України».

        Для ідентифікації одержувачів соціальних виплат, які є внутрішньо переміщеними особа¬ми, та забезпечення їх соціальними виплатами здійснюється емісія платіжних карток із зазна¬ченням на них графічної та електронної інфор¬мації про власника та його електронного цифро¬вого підпису. Для одержувачів пенсій така картка одночасно є пенсійним посвідченням.

         Для оформлення платіжної картки, яка одно¬часно є пенсійним посвідченням, внутрішньо переміщеній особі потрібно звернутись до районного управління Пенсійного фонду і надати пакет таких документів:

* паспорт;

* довідку про реєстраційний номер облі¬кової картки платника податків фізичної особи (не подається громадянами, які через свої релігійні переконання відмовля¬ються від прийняття реєстраційного номе¬ра облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контроль¬ний орган і мають відмітку в паспорті);

* довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

* 2 фотокартки  розміром  2,5 на 3 см.

      Отримати  платіжну картку, яка є одночасно пенсійним посвідченням необхідно в установі Ощадбанку.

 

Начальник відділу обслуговування громадян

управління Пенсійного фонду України

в Марківському районі                                                     Тетяна Ярославцева