Марківська районна рада
Марківський район, Луганська область

Особливості виплати пенсій працюючим пенсіонерам

Переглядів: 387

Особливості виплати пенсій працюючим пенсіонерам

 

Статтею 47 Закону України «Про загально­обов'язкове державне пенсійне страхування» (далі — За­кон) з 1 квітня 2015 р. встановлюється особливий поря­док виплати пенсії працюючим пенсіонерам.

Статтею 11 Закону визначено коло осіб, які підля­гають загальнообов’язковому державному пенсійно­му страхуванню. Там же є і фізичні особи — підприємці, в тому числі ті, які обрали особливий спосіб оподаткування.

Пунктом 2.21 Порядку подання та оформлення доку­ментів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону визначено документами, які підтверджують, що особа не працює (не провадить діяльність, пов’язану з одержанням доход, що є базою для нарахування єди­ного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), є; трудова книжка, індивідуальні відомості про застраховану особу, які надаються відділом персоні­фікованого обліку за формою згідно з додатком 1 до По­ложення про реєстр застрахованих осіб Державного ре­єстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого постановою правління Пен­сійного фонду України від 18.06.2014р. № 10-1, зареєст­рованою в Мін’юсті України 08.07.2014 р. за № 785/25562, а за потреби — за формою згідно з додатком 3 до Положення, та відомості про відсутність інформації про державну реєстрацію фі­зичної особи — підприємця за наявними в органі, що призначає пенсію, даними. У разі відсутності в зареєст­рованої (взятої на облік) внутрішньо переміщеної особи документів, що підтверджують факт звільнення (припинення зайнятості), факт звільнення з роботи встановлю­ється на підставі особистої заяви із зазначенням дати, з якої особа не працює, та поясненням обставин, у зв’язку з якими неможливо внести запис у трудову книжку чи на­дати оригінал трудової книжки.

Згідно з ч. З ст. 46 Закону України від 15.05.2003 р. № 755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» фізична особа позбав­ляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

Ураховуючи викладене, в період провадження підпри­ємницької діяльності та до дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної осо­би — підприємця, пенсіонер вважається працюючим (не­залежно від факту одержання доходу).

 

Начальник відділу з питань призначення та виплати пенсій                               Світлана Скляр

« повернутися до списку новин