Марківська районна рада
Марківський район, Луганська область

Звіт про виконання районного бюджету за  2016 рік

Переглядів: 376

 До звіту про виконання районного                                       

 бюджету за  2016 рік

                                                                                                                     

До загального фонду районного бюджету за звітними даними надійшло 22млн. 368,6тис.грн.  власних доходів, що  становить 172,4 відсотка до уточненого річного плану та 186,4 відсотка до затвердженого обсягу доходів на рік без урахування міжбюджетних трансфертів. В порівнянні з 2015 роком обсяг надходжень загального фонду збільшився на 7млн. 386,4 тис.грн., або на 49,3 відсотка, що пов’язане із змінами, внесеними до Бюджетного та Податкового кодексів. На протязі року здійснено уточнення доходної частини на суму 971,3 тис. грн. в бік збільшення.

В структурі фактичних надходжень 99,8 відсотків становить податок та збір на доходи фізичних осіб. Перевиконання затверджених зі змінами показників склало 9364,7 тис. грн., що пов’язане із збільшенням розміру середньомісячної заробітної плати,  розміру орендної плати за земельні ділянки (паї) з 3 відсотків на 4 – 6 відсотків та зростанням вартості грошової оцінки земельних ділянок (паїв).   

Надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності становить 3,6тис.грн., або лише 61,5 відсотка до плану, плати за надання адміністративних послуг – 23,5тис.грн., інші надходження – 11,5тис.грн.

В структурі доходів загального фонду районного бюджету офіційні трансферти за 2016 рік складають 81,3 відсотка, або 105 млн. 723,6 тис.грн. Дотацій надійшло в сумі 2 млн. 419,4 тис.грн., тоді як в попередньому році обсяг дотацій становив 2 млн. 663,8 тис.грн. або більше на 244,4тис.грн. Нарахування субвенцій з державного бюджету перевищило обсяг у 2015 році (71млн. 930,4тис.грн.) майже на 45 відсотків і склало у звітному періоді 104млн.161,9тис.грн. В складі трансфертів з інших місцевих бюджетів додаткова  дотація – 857,7тис.грн., інші субвенції – 1032,5тис.грн. та субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції – 89,0тис.грн..

До спеціального фонду районного бюджету (без урахування  трансфертів) надійшло 4 млн. 718,5тис.грн, що  більше минулого року на 2 млн. 755,4 тис.грн, або у 4 рази. В структурі спецфонду власні  надходження, які включають в себе: надходження від плати за послуги, які надаються бюджету згідно з законодавством - 593,8 тис.грн., що відповідає 12,6 відсотка від загальної суми надходжень; інші джерела власних надходжень бюджету склали 4 млн.124,7 тис.грн., що становить 87,4 відсотка в сумі власних доходів спеціальному фонду, в тому числі це благодійні внески, гранти та дарунки.

Фінансування видатків у 2016  році здійснювалось відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України  „Про Державний бюджет України на 2016 рік” (зі змінами), рішення Марківської районної ради від 24 грудня 2015 року № 2/3 „Про районний бюджет на 2016 рік” та внесених на протязі року змін до нього.

На фінансування видатків загального фонду  районного бюджету за 2016 рік спрямовано 107 млн. 221,0 тис.грн, що більше видатків 2015 року на 20 млн.112,6 тис.грн., або на 23 відсотка; інша субвенція (Біловодському району) склала 98,8 тис.грн., що менше минулорічного на 8 відсотків, або на 8,6 тис.грн.

У порівнянні з 2015 роком збільшені обсяги фінансування по: охороні здоров'я – 24,7 відсотка, або 2 млн. 950,9 тис.грн; соціальному захисту  та соціальному забезпеченню – 43,1 відсотка, або 17млн.773,9 тис.грн.;  культурі та мистецтву - 7,6 відсотка, або 237,3 тис.грн.; засоби масової інформації - 25,9 відсотка, або 44,5 тис.грн.;  фізичній культурі і спорту - 30 відсотків, або 167,8 тис.грн.; державному управлінню - 29,1 відсотка, або 183,7тис.грн. По освіті зменшення на 2, 2 відсотка, або 630,6 тис.грн., що пов’язано із закриттям лімітів по субвенції з державного бюджету на дітей-сиріт в обсязі 1млн.461,8тис.грн.

В структурі видатків районного бюджету за економічною класифікацією в 2016 році асигнування  на фінансування захищених статей видатків та енергоносіїв складають 95,2 відсотка загального обсягу видатків районного бюджету, що є  менше ніж у минулому році на 0,6 відсотка. На заробітну плату, нарахування на оплату праці та інші соціальні виплати спрямовано 92,3 відсотка, або 94млн.196,3 тис.грн, на придбання продуктів харчування і медикаментів - 1,0 відсоток, або  998,2 тис.грн.; оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 6,7 відсотка, або 6 млн. 857,6 тис.грн.

При затвердженому плані з урахуванням внесених змін на 2016 рік по видатках  на освіту в сумі 29 млн. 860,6 тис.грн. касові видатки склали 28 млн. 92,5 тис.грн., або 94,1 відсотка до плану.

У 2016 році з районного бюджету здійснювалося фінансування 3-х діючих дитячих дошкільних закладів освіти. В 13-ти групах виховувалися 262 дитини. Середня наповнюваність дитячих груп дошкільних закладів освіти по району складала 20 дітей на групу. Видатки на утримання однієї дитини в дошкільному закладі склали 14,158 грн. Вартість харчування однієї дитини склала 16,66 грн., (більше ніж минулого року на 1,37грн. або на  9 відсотків) без урахування батьківської плати - 9,40 грн.

Фактична вартість харчування вихованців загальноосвітніх шкіл, які одержують безкоштовне харчування відповідно до постанови Кабінету Міністрів України   від 19.06.2002 р. № 856 „Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах” склала 5,36 грн., що є майже на рівні  фактичної, 100 відсотків до плану. Вартість харчування 510 учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл фактично склала 5,30 грн., що є на рівні минулорічного та планового.

У 2016 році на утримання закладів охорони здоров'я Марківського району витрачено 14 млн.905,2 тис.грн., що складає 59,4 відсотка до затвердженого плану з урахуванням змін. Протягом року кошторисні призначення збільшено  на 14 млн.81,1 тис.грн., за рахунок   медичної субвенції з державного бюджету – 13млн. 101,1 тис.грн., за рахунок місцевого (районного) бюджету 336,3 тис.грн., інших субвенцій з місцевих бюджетів 655,6 тис.грн. Видатки на одного мешканця склали 982 грн., що порівняно із 2015 роком більше на 356 грн.  або 57 відсотків.

У 2016 році фактична вартість 1 ліжко - дня по медикаментах у стаціонарах склала 3,37 грн. при  плані 3,64 грн. За рахунок позабюджетних коштів вартість ліжко-дня зросла до 20,92 грн, проти  2015 року збільшилась  на 9,29 грн. або у 1,8 рази. Планова вартість медикаментів одного   лікарського відвідування по поліклінічному відділенню склала 2,11 грн., фактична - 1,58 грн. Для порівняння цей показник в минулому році становив 0,81 грн. Вартість харчування  одного ліжко - дня за рік по загальному фонду склала 0,49 грн, по спеціальному фонду 5,41 грн. Загальна вартість 5,90 грн., що більше минулого року на 0,51 грн.

На безкоштовний відпуск медикаментів спрямовано 120,3 тис.грн, це більше попереднього року на 78,8 тис.грн, або майже у 3 рази. Із загальної суми видатків  направлено на лікування інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни - 29,9 тис.грн, онкохворим - 39,8 тис.грн, інвалідам дитинства – 0,6тис.грн., із астматичними захворюваннями – 0,6тис.грн., з психічними захворюваннями - 4,7 тис.грн, зубопротезування – 17,9 тис.грн., інші категорії – 26,8 тис.грн.

На утримання установ культури і мистецтва у 2016 році затверджено з урахуванням внесених змін 3 млн. 611,0 тис.грн., касові видатки склали 3 млн.370,6 тис.грн., або 93,3 відсотка до уточненого плану. На протязі року відбулось збільшення  кошторисних призначень на  737,3 тис.грн. На захищені статті (заробітна плата з нарахуваннями на оплату праці та енергоносії) у 2016 році спрямовано 2 млн. 961,9 тис.грн., або 87,9 відсотка від загального обсягу видатків.

За даними звіту на 2016 рік на  фінансування видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення, без урахування субвенцій з державного бюджету, по загальному фонду спрямовано 2 млн. 131,4 тис.грн., що складає 98,8 відсотка до плану з урахуванням внесених змін на рік. В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатків проведено більше на 125,7 тис.грн., або на 6,3 відсотка. Сума видатків утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді склала 168,0 тис.грн., що більше у порівнянні з минулим роком  на 23,3 тис.грн., або 16,1 відсотка.

Територіальному центру на його утримання направлено 1 млн. 482тис. грн., це менше порівняно з 2015 роком на 70,8 тис.грн. або на 4,6 відсотка. Зменшення пов’язане із переведенням працівників на повний робочий день та відновленням операцій з бюджетними коштами органом Держказначейства за незахищеними статтями видатків у 2015 році. Обсяг фінансової підтримки ветеранської організації склав 52,3 тис.грн., що більше в порівнянні з минулим роком на 7,6 тис.грн., або 17 відсотків. На матеріальну допомогу 12-ти малозабезпеченим громадянам розпорядження райдержадміністрації направлено 4,0тис.грн. Компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 року № 558 за 2016 рік одержали 40 чол., загальна сума склала 96,9тисгрн., що більше до минулорічного на 6,8 тис.грн., або 7,5 відсотки.

Отримано коштів  за рахунок субвенції з державного бюджету на пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України    „Про статус  ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, пільги ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам поліції, пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги за звітний рік  4 млн. 519,4 тис.грн, що більше минулорічного на 1 млн. 331,9 тис.грн, пільги громадянам за  професійною ознакою 1млн.457,9 тис.грн, це більше на 497,2 тис.грн. Пільги багатодітним сім’ям склали 294,9 тис.грн, що більше на 24,6 тис.грн, допомога сім'ям з дітьми – 24 млн. 963,2 тис.грн, проти 27 млн. 487,9тис.грн  в 2015 році, субвенції населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг – 25 млн. 496,7 тис.грн, тоді як в попередньому році 7 млн. 304,0 тис.грн.

Використано на оплату енергоносіїв установами районного бюджету за рік 6 млн. 857,6 тис.грн., що більше попереднього року на 919,4тис.грн., в тому числі збільшення видатків на оплату по: природному газу на 293,2тис.грн., (6 відсотків) ; електроенергії - 544,7тис.грн., (69 відсотків); водопостачанню та водовідведенню – 81,6тис.грн., (51 відсоток).

Інші видатки районного бюджету склали 102,1тис.грн; з них: на проведення заходів пов’язаних із загальнодержавними святами та загально районними заходами – 34,6 тис.грн; виконання Програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 35,2 тис.грн., видатки на функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області – 11,5 тис.грн; виконання Програми  приписки та призову громадян та строкову службу до лав збройних сил України - 20,8 тис.грн.

За рахунок коштів спеціального фонду на фінансування видатків спрямовано 9млн. 633,5тис.грн., що більше минулорічного показника на 6 млн.580,3тис.грн., або у 3,2 рази.

 

Начальник управління фінансів

Марківської райдержадміністрації                           І.І. Кравцова

 

 

« повернутися до списку новин