Марківська районна рада
Марківський район, Луганська область

Нарахування  єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працюючим інвалідам

Нарахування  єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працюючим інвалідам?

 

Відносини у сфері державної політики  з ад­міністрування єдиного внеску регулюються виключно За­коном України від 08.07.2010 р. № 2464-УІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон № 2464).

За частиною 2 ст. 2 Закону № 2464 визначаються принципи збору та ведення обліку єдиного внеску, платники єдиного внеску, порядок нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску і його розмір.

 Єдиний внесок для підприємств, установ й організацій, у яких працюють інваліди, встановлюється відповідно до Закону № 2464 у розмірі 8.41% суми нарахованої заро­бітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні й компен­саційні виплати, в тому числі в натуральній формі, що ви­значаються згідно із Законом від 24.03.1995  № 108/95-ВР «Про оплату праці», та суми оплати пер­ших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що провадя­ться за рахунок коштів роботодавця, і допомоги по тимча­совій непрацездатності, допомоги по вагітності та поло­гах для працюючих інвалідів (п. 5 розділу III Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного  внеску на загальнообов’язкове державне пенсійне  страхування (Далі Інструкція).

Підтвердженням установлення працівникові інвалідно­сті відповідно до абзацу другого п. 7 розділу III Інструкції є завірена копія довідки до акта огляду медикосоціальною експертною комісією щодо встановлення групи інва­лідності (далі — довідка МСЕК). Завіряє копію довідки безпосередньо підприємство, установа або організація де працює інвалід.

Єдиний внесок у розмірах  8,41 %  нараховують з дати встановлення групи інва­лідності, але не раніше від одержання завіреної копії до­відки до акта огляду МСЕК, та закінчується датою припи­нення інвалідності (абзац третій п. 7 розділу III Інструкції).

 

Перший заступник начальника управління                             Зоя  Гребиннюк