Марківська районна рада

Накопичувальна система

                Введення накопичувальної системи заплановано на 2017 рік.

 

            Законом України  “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» ще у 2003 році було передбачено три рівні  пенсійної системи . Перший рівень (солідарна система , коло за рахунок внесків громадян, які працюють, сьогоднішні пенсіонери отримують виплати) діє нині  й фактично  є основною пенсійного забезпечення. Третій рівень – недержавне пенсійне забезпечення, що передбачає   добровільну сплату пенсійних внесків в недержавні пенсійні фонди. функціонує і на сьогодні  є 76 недержавних пенсійних фондів. Навколо другого рівня (накопичувальної системи) потягом 12 років точилися запеклі дискусії , хоч ніхто не заперечував необхідності його запровадження.

           Солідарна  пенсійна система   не в змозі  забезпечити українцям гідний рівень пенсії. Демографічна ситуація в країні така, що один  працівник утримує  одного пенсіонера . Власне солідарна система  забезпечуватиме людині стартовий рівень пенсії а довести його до прийнятного розміру може другий рівень –накопичувальна система.

           При  введенні накопичувальної системи кожен працівник протягом трудового життя  відкладатиме кошти на власний пенсійний рахунок і, вийшовши на пенсію, розпоряджатиметься цими коштами на власний розсуд. 

           Головна відмінність обов'язко¬вої накопичувальної системи від солідарної в тому, що спла-чені пенсійні внески є осо¬бистою власністю людини, яка стає в центрі пенсійної систе¬ми. Громадянин зможе контро¬лювати процес сплати накопи¬чувальних внесків. Пенсійний фонд планує¬ запустити сервіс, за допо¬могою якого кожен платник внесків зможе відстежувати, скільки грошей надійшло на його накопичувальний рахунок, як вони примножувались, куди їх укладали, який інвестицій¬ний дохід вони принесли.

           До речі, досвід інших країн доводить, що найпривабливіша складова накопичувальної системи — це якраз можли¬вість для майбутнього пенсіо¬нера тримати в полі зору те, як збільшуються кошти на його пенсійному рахунку. Уже через 10-15 років персональні внес¬ки становлять лише третину суми. Решта — це інвестицій¬ний дохід, який отримали ком¬панії з керування активами від вкладення пенсійних коштів у різні галузі економіки.

           Якщо пенсійна система стане трирівневою, як це й передбачено в законопроекті, то пенсія змінюватиметься та¬ким чином. Солідарна систе¬ма забезпечуватиме 45-50% від зарплатні, з урахуванням на¬копичувальної — 60%, недер¬жавних ПФ — 70-80%.

 

 

 

     Перший заступник начальника управління

     Пенсійного фонду України в Марківському районі                                 Зоя   Гребиннюк