Марківська районна рада

Доплата до мінімального страхового внеску

Доплата до мінімального страхового внеску

 Відповідно до статті 24 Закону України «Про загаль­нообов'язкове державне пенсійне страхування» страховий стаж — це період (строк), упродовж якого особа підлягає загальнообов'язковому державно­му пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплаче­но страхові внески в сумі не менш ніж мінімальний стра­ховий внесок. Страховий стаж обчислюється в місяцях. Неповний місяць роботи, якщо застрахована особа під­лягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, зараховується до страхового стажу як пов­ний місяць за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків є не менш ніж мінімальний страховий внесок.

Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою за мінімальний страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний мі­сяць за умови відповідної доплати до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених кош­тів за відповідний місяць була не менш ніж мінімальний страховий внесок.

Порядок проведення такої доплати визначено розді­лом 15 Інструкції про порядок обчислення і сплати стра­хувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 р. № 21-1, зареєстрованою в Мін'юсті України 16.01.2004 р. за № 64/8663.

Доплата до мінімального страхового внеску за непов­ний місяць роботи провадиться застрахованою особою на її бажання за даними персоніфікованого обліку за під­сумками року або під час виходу застрахованої особи на пенсію за місцем проживання.

Розраховують суми внесків, які потрібно доплатити, органи Пенсійного фонду на підставі даних реєстру за­страхованих осіб про суми нарахованої заробітної плати та нарахованих страхових внесків за відповідні періоди роботи.

 

 Головний спеціаліст відділу платежів

до пенсійної системи                                                     Олена Брюховецька